DIA: Opvang en begeleiding van tienermeisjes en vrouwen

Dia is een sociale organisatie in Ayacucho, Peru die zich specifiek richt op de problemen van kansarme tienermeisjes en vrouwen. Via verschillende projecten wil de organisatie de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van meisjes en vrouwen in risicosituaties versterken.

170402peru_solid125.jpg

De opvolging van tienermoeders = EMMA

EMMA zorgt voor integrale thuisbegeleiding van tienermoeders zodat ze tijdens en na de zwangerschap worden opgevolgd door getrainde verpleegkundigen. Zij besteden bijzondere aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de moeder. Zo wil EMMA zowel moeder als kind een beter toekomstperspectief bieden.

 

Crisisopvang = CAR

DIA bouwde ook een centrum voor crisisopvang uit voor meisjes en hun kinderen. Ze kunnen er terecht wanneer ze in hun veiligheid of integriteit worden bedreigd en niet terechtkunnen bij familie. Altijd zoeken we naar passende vervolghulp en structurele verbeteringsmogelijkheden van de leefsituatie.

 

170402peru_solid221.jpg

Begeleid wonen

Meisjes die niet kunnen terugkeren naar huis, biedt DIA begeleid wonen aan. De organisatie verhuurt kamers tegen een gereduceerd tarief en streeft ernaar hun zelfredzaamheid te stimuleren. Een team van professionals begeleidt de meisjes bij hun zoektocht naar werk, het aanleren van vaardigheden, het afmaken van school, …

 

170402peru_solid171.jpg

Kinderopvang

Kinderopvang laat jonge moeders toe om te werken en zichzelf te ontplooien. DIA richtte een kinderdagverblijf op zodat moeders die niet kunnen terugvallen op hun uitgebreide familie, wel kunnen werken aan een stabiele toekomst, voor zichzelf en hun kinderen.

 

EPA

EPA staat voor Emprendimiento Productivo Adolescente, wat wil zeggen Productief ondernemerschap voor de adolescent. EPA richt zich op het versterken van het ondernemerschap bij de tiener(moeder)s van DIA, gericht op het genereren van hun eigen inkomsten. Naast een individueel traject richting arbeidsmarkt, krijgen de meisjes de nodige vaardigheden aangeleerd en kunnen ze proeven van diverse jobs.

170402peru_solid107.jpg

CDA

CDA: Centro del desarrollo del adolescente = Centrum voor de ontwikkeling van de adolescent, is een pilootproject dat gedurende twee jaar de leerkrachten in twee middelbare scholen, met een bijzonder kwetsbare doelgroep, ondersteunt tijdens de lesvrije uren. Door middel van interactieve workshops tracht men preventief in te zetten op vaardigheden en kennis binnen thema’s als seksualiteit, agressie, emotioneel welzijn, conflicthantering, middelenmisbruik, etc.                          

Warmi  – Mujeres luchadores – Strijdende vrouwen –

Warmi streeft naar het verbeteren van de levenscondities van de breimoeders, door middel van individuele begeleiding en groepssessies. De begeleiding richt zich op drie componenten, nl. persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en de levensomstandigheden van het gezin.