Hadithi vrouwengroepen: versterking van vrouwengroepen in de omgeving van de Kagigau corridor

Hadithi is een recentelijk opgerichte koepelorganisatie die een paar vrouwengroepen vertegenwoordigt die handwerk maken. Hadithi verkoopt de handgemaakte producten van deze vrouwengroepen dewelke opgericht zijn in het Wildlife Works Project gebied in Kenia. Op die manier ondersteunen ze financieel maar liefst 500 vrouwen. Hadithi speelt een ondersteunende rol voor deze groepen door hen te helpen hun capaciteiten te benutten, de kwaliteit van hun producten te verbeteren en de verkopen te stimuleren dankzij gezamenlijke marketing inspanningen. Ze leren de vrouwen ook zakelijke en andere belangrijke vaardigheden om hun levensomstandigheden op meerdere vlakken te verbeteren. Dankzij Wildlife Works kan de organisatie beschikken over goede faciliteiten qua logistiek en andere steun.

Alle producten van de vrouwengroepen worden verkocht onder de naam Hadithi, wat in het Swahili “een verhaal” betekent. Deze naam is goed gekozen want bij elk product dat verkocht wordt, wordt het verhaal verteld van de vrouw of de groep van vrouwen achter de productie ervan. Er wordt ook informatie gegeven over de regio waar ze van is/zijn en vaak ook een foto van de dame(s) in kwestie.

Al de winsten van de verkopen van Hadithi en andere fondsen die binnenkomen dankzij donaties, worden gebruikt om steun te bieden aan deze vrouwengroepen.