Solid is een ontwikkelingsorganisatie, die in 2000 werd opgericht met als doel ervaringen en knowhow uit het bedrijfsleven door te geven aan kansarmen wereldwijd.

Bij Solid geloven we rotsvast dat de krachtenbundeling tussen maatschappelijk verantwoorde ondernemingen en non-profit organisaties een effectieve en duurzame manier is om armoede op lange termijn te bestrijden. En, meer specifiek, om de levensomstandigheden van kansarmen wereldwijd te verbeteren.

Enerzijds scheppen deze faire ondernemingen eerlijke kansen voor de lokale bevolking door het creëren van tewerkstelling, afzetmarkt en andere vormen van toegevoegde waarde voor de maatschappij.

Anderzijds versterken de non-profit organisaties hun mensen en diens omgeving door hen te begeleiden, ondersteunen, vaardigheden aan te leren,.. wat hen meer toelaat gebruik te maken van bovenstaand economisch aanbod.

Dit leidt ook tot de zelfbedruipendheid van de non profit activiteit: de winsten uit de commerciële activiteiten financieren deze van de non profit activiteiten, die omwille van hun sociale aard zelf nooit of amper geld opbrengen. Een perfecte combinatie dus!

VANWAAR?

De vzw Solid werd in 2000 in het leven geroepen door Luc Verelst, die na zijn internationale bouw- en vastgoed carrière besliste om een gedeelte terug te schenken aan de maatschappij.

HET TRAJECT

In de startjaren ondersteunde Solid zorgvuldig geselecteerde projecten van ngo’s actief in verschillende landen en in uiteenlopende domeinen. Zo werkten we rond economische ontwikkeling, watervoorziening, onderwijs en gezondheidszorg via projecten in een 20-tal landen.

Om meer impact te hebben, besliste Solid vanaf 2004 haar inspanningen te focussen op één gebied. Ayacucho – één van de armste gebieden van Peru – werd geselecteerd op basis van criteria als politieke stabiliteit, haalbaarheid, effectiviteit en mogelijkheid tot opvolging. In 2006 werd Solid Peru opgericht als Peruviaanse organisatie, om er de verschillende lokale organisaties in onder te brengen.

Deze stap liet ons toe een aanzienlijk hogere kostenefficiëntie te realiseren. We ontwikkelden een hybride model waarin een aantal economische projecten – die winst genereren – bijdragen aan sociale hulpprojecten. Zo zorgen we ervoor dat elke geïnvesteerde euro indien mogelijk dubbel wordt gebruikt, en dat de impact ervan nauwgezet wordt opgevolgd door onze medewerkers ter plaatse.

Na 10 jaar ervaring met het opzetten van projecten in Ayacucho trokken we in 2015 met één van onze hybride modellen de wereld in. Lees hierover meer bij Solid Crafts.

Vandaag de dag wordt de organisatie efficiënt en doelkrachtig voortgezet door de volgende generatie.

Wat nog?

Naast Solid, investeert de familie ook in onderzoek naar kanker.

Daarnaast realiseerden we sinds 2000 ook enkele investeringsprojecten in vastgoed voor een aantal mooie, sociale organisaties:

  • Huisvesting voor ‘Domestic Workers Welfare Movement’ in India, opgericht door de Belgische zuster Jeanne Devos.

De beweging streeft naar meer rechten voor het huispersoneel in India. Solid kocht drie panden aan (in Chennai, Hyderabad en Goa) waarin de organisatie kosteloos verblijft. Recent werd geïnvesteerd in een extra pand voor crisisopvang voor kinderen die worden gered uit kinderprostitutie of slavernij.

  • Huisvesting voor opvang en begeleiding van kansarme jongvolwassenen in Lier

In de provincie Antwerpen voorziet Solid gratis huisvesting voor vzw De Stappaert, die jongeren tussen 17 en 25 begeleidt met specifieke moeilijkheden.

  • Aankoop van een terrein en inrichting van een gebouw als kind- en gezinscentrum in Roemenië.

Specifiek voor verlaten weeskinderen met een lichte of matige handicap is er de werking van Oradea. Solid ondersteunde deze werking met de aankoop van een terrein en het optrekken van een gloednieuw kind- en gezinscentrum, dat ook crisisopvang biedt voor kinderen. Hier wil de organisatie voorkomen dat moeders in moeilijkheden hun kinderen achterlaten. De Roemeense overheid staat in voor de werkingskosten en stelt het nodige personeel ter beschikking (+/- 30 mensen). Oradea zorgt voor de professionele opleiding van het personeel en begeleidt de werking van het nieuwe centrum.

  • Huisvesting voor projecten voor opvang, integratie en verbetering van de levenskansen van kansarmen in België.

In Mechelen en Putte voorziet Solid gratis huisvesting voor vzw’s De Lage Drempel en De Regenboog.

  • Huisvesting voor Mobile school vzw

Gedurende 5 jaar droeg Solid de werkingskosten van de Belgische vzw Mobile school, die onderwijs voorziet voor straatkinderen wereldwijd. Tot vandaag voorziet Solid in gratis huisvesting voor de vzw in Leuven.