The story of Joel – rural future entrepreneur because of Jovem – Solid, Peru

IMG_5926.JPG.jpeg

‘My name is Joel Asto Prado and I live in Munaypata, a little town in the mountains of Ayacucho, Peru, with my parents. My dad has been working in Pisco since this year. He only comes home every 3 months. So I stay behind with my mom. My mom is fully devoted to our cows to earn some money. I am going to high school in Allpachaka.

In March of this year Rosa and José from Solid visited our school to talk about the Jovem training. We had a very interesting workshop with them. We were able to nominate ourselves for the Jovem training. Solid and Jovem believe it is important that our parents support the training and support their children. Because my parents could not be present, I was not selected and therefore I was very sad. I knew they were strict at Jovem. If you do not show up without a valid reason, you cannot continue the program. My classmates knew how much I wanted to join and told me that someone had been expelled for this reason. So I immediately called Rosa and José and asked them if I could join the training. I was very glad they accepted me. I went home with great joy and discussed it with my parents. They supported me.

Solid_Jovem_DiplomGraduation_Yr2018 (8).JPG.jpeg
IMG_5949.JPG.jpeg

I learned so much in the Jovem training this year. About agriculture, crops, quinoa, livestock, animals and about entrepreneurship and business. But also about myself. And I think that is equally important and valuable. It helps me a lot to develop myself as a person, to learn to appreciate myself, to build my confidence, to set goals for myself and to try to achieve them.

20180629_110437.jpg.jpeg
IMG-20180602-WA0019.jpg.jpeg

Ik ben Joel Asto Prado en woon in Munaypata, een dorpje in de bergen van Ayacucho, Peru met mijn ouders. Mijn papa werkt sinds dit jaar in Pisco. Hij komt maar om de 3 maanden thuis. Ik blijf dus achter met mijn mama. Mijn mama wijdt zich volledig aan onze koeien om zo wat centjes te verdienen. Zelf ga ik naar de middelbare school in Allpachaka.

In maart van dit jaar bezochten Rosa en José van Solid van de Jovem-opleiding onze school. We hadden een super interessante workshop met hen. . We konden ons kandidaat stellen voor de Jovem opleiding. Solid en Jovem vinden het belangrijk dat ouders achter de opleiding staan en hun kinderen steunen. Omdat mijn ouders niet aanwezig konden zijn, werd ik niet geselecteerd en daardoor was ik super triest.. Ik wist dat ze strikt zijn bij Jovem. Als je niet komt opdagen zonder geldige reden, dan mag je het programma niet verder zetten. Mijn klasgenoten wisten hoe graag ik mee wilde doen en vertelden me dat er iemand was uitgezet om deze reden. Ik zocht dus direct Rosa en José op en vroeg me toe te laten tot de opleiding. Ik was blij dat ze ‘ja’ zeiden. Dolgelukkig ging ik naar huis en besprak het verder met mijn ouders. Ze steunden me.

IMG-20180602-WA0013.jpg.jpeg

 

Ik leerde dit jaar zoveel in de Jovem-opleiding. Zowel over landbouw, gewassen, quinoa, veeteelt, dieren als over ondernemerschap en business. Maar ook over mezelf. En dat vind ik even belangrijk en waardevol. Het helpt me veel om mij als persoon te ontwikkelen, mezelf naar waarde te leren schatten, mijn zelfvertrouwen, doelen voor me te plaatsen en deze proberen te halen.