IRMA HAS HER OWN STORY…

Solid_Peru_FamiliasSaludables_Irma+%287%29.jpg

My name is Irma and I am 23 years old. I am a single mom and I live with my grandfather and grandmother. My 8-year-old son is in the third grade of primary school. To earn something I do embroidery. They pay me a small wage as the work progresses.

My mother left me with my grandparents when I was a baby. I still don’t know why. It still hurts a lot. I would’ve loved to grow up with my mother because I really needed her when I was a young adolescent. Because of that lack, I feel a lot of resentment in me and because of that I treat my son wrong in my turn. I shout at him and sometimes hit him too.

When Yovana from Solid Peru came to my village and visited me for the first time, she said that we would work it out together to ensure that we can live well and happy. And I thought: “How will that be?”.

She asked me how I wanted to see my son in 15 years if I continued like that. I had never thought of the future of my child! She also asked me about my childhood and made me realize that I should not have grudge. She was going to help me get over it bit by bit so that I could live quietly. Thanks to the visit and the conversation with the Solid coach I felt much better.

Yovana from Solid visits me every month and every time I learn something new. Today I learned to recognize my emotions and what I can do to not feel bad. Or to ensure that other would not feel bad.

Solid_Peru_FamiliasSaludables_Irma (5).jpeg

During her visit this month, she taught me how to raise my son with kindness and steadfastness. I now understand that I caused him a lot of damage by shouting at him and sometimes hitting him. And that while I thought I corrected him in a good way!

Solid_Peru_FamiliasSaludables_Irma+%286%29.jpg

Before I cooked on an open fire. Yovana from Solid, however, explained to us that the smoke is harmful to the lungs and eyes. When I realized that, I started to improve my kitchen. I dreamed of a different kitchen and now I have one. My grandfather helped me with the work.

My new kitchen does not smoke and it uses less wood. In order to be able to pay it, my grandparents and I have put together  some money and we can pay Solid in two installments. A cupboard is still missing, but it still needs to be painted. My grandparents, my son and I are very happy with it.

So in the end, everything went well anyway!

 

Ik heet Irma en ben 23 jaar. Ik ben een alleenstaande mama en woon samen met mijn grootvader en grootmoeder. Mijn zoontje van 8 zit in het derde jaar van de basisschool. Om iets te verdienen doe ik boorduurwerk. Ze betalen mij een klein loon naargelang het werk vordert.

Mijn moeder heeft mij bij mijn grootouders achtergelaten toen ik nog een baby was. Ik weet nog altijd niet waarom. Dat doet nog steeds veel pijn. Ik was zo graag bij mijn moeder opgegroeid want ik had haar erg nodig toen ik een jonge adolescent was. Door dat gemis voel ik veel wrok in mij en daardoor behandel ik mijn zoon op mijn beurt helemaal verkeerd. Ik roep tegen hem en sla hem soms ook.

Toen Yovana van Solid Peru naar mijn dorp kwam en me voor de eerste keer bezocht zei ze dat we er samen gingen voor zorgen dat we goed en gelukkig kunnen leven. En ik dacht: “ Hoe zal dat zijn???”

Ze vroeg me hoe ik mijn zoon wilde zien over 15 jaar als ik zo voort deed. Ik had nog nooit aan de toekomst van mijn kind gedacht! Ze vroeg me ook naar mijn jeugd en deed me inzien dat ik geen rancune moet hebben. Ze ging me helpen om er beetje bij beetje over te geraken zodat ik rustig verder kon leven. Door het bezoek en het gesprek met de coach van Solid voelde ik mij al veel beter.

Yovana van Solid bezoekt mij elke maand en telkens leer ik iets anders. Vandaag leerde ik mijn emoties te herkennen en wat ik kan doen om me niet slecht te voelen. Of ervoor te zorgen dat anderen zich niet slecht zouden voelen.

Tijdens haar bezoek deze maand, heeft ze me geleerd hoe ik mijn zoon kan opvoeden met vriendelijkheid en standvastigheid. Ik begrijp nu dat ik hem veel schade toebracht door te roepen en hem soms te slaan. En dàt terwijl ik dacht dat ik hem op een goede manier corrigeerde!

Voordien kookte ik op een open vuur. Yovana van Solid legde ons echter uit dat de rook schadelijk is voor de longen en de ogen. Toen ik dat besefte begon ik mijn keuken te verbeteren. Ik droomde van een andere keuken en nu heb ik er een. Mijn grootvader heeft me geholpen bij de werken. Mijn nieuwe keuken rookt niet en ze verbruikt weinig hout. Om ze te kunnen betalen hebben mijn grootouders en ik samengelegd en we mogen van Solid betalen in twee termijnen. Er ontbreekt nog juist een kast, maar die moet nog geverfd worden. Mijn grootouders, mijn zoon en ikzelf zijn er ontzettend blij mee.

Uiteindelijk kwam alles dus toch nog goed!!...