The story of Sunita Toppo

storyof_sunita_nl-1.jpg

Sunita Toppo woont met haar man en dochtertje Rasmi (2,5 j) bij haar schoonouders in Rampur. Haar man is buschauffeur voor het dorpsschooltje.

Eerst was Sunita schuchter en verlegen.. Als er familie op bezoek kwam durfde ze niet echt iets zeggen of iets vragen aan haar schoonvader.

Maar dat is helemaal veranderd sinds ze ging werken in het brei-atelier van Solid in India, dit is Paces Crafts. Ze startte er als breister, maar al snel nam ze de leiding. Nu is ze verantwoordelijke voor het brei-atelier: ze organiseert het werk van een 25-tal vrouwen en beoordeelt de kwaliteit van de producten.

Van ’s morgens 4 à 5 uur is Sunita op de been voor het huishouden en voor het werk op het veld, nog voor ze naar haar werk gaat.

En dat vindt ze prima!

‘Ik ben zo blij met mijn werk bij Solid in het atelier Paces Crafts’ zegt ze met stralende ogen. ‘Door mijn werk ben ik veel opener en heb ik veel meer zelfvertrouwen. Ik ben ook veel onafhankelijker: nu hoef ik niet altijd geld te vragen voor mezelf. Ik kan op eigen kracht op bezoek gaan bij mijn familie. En dan betaal ik zelf mijn vervoer!

Voor ik bij Paces Crafts begon te werken heb ik dat wel besproken met mijn schoonvader, zoals dat de gewoonte is. Gelukkig vonden hij en mijn familie het goed.

Sinds ik werk ken ik zelfs ‘vreemdelingen’! Vroeger zag ik die enkel op TV en dacht ik dat die niet écht bestonden. Nu ken ik ze wél en weet ik dat ze wel degelijk écht zijn. Dat is iets heel nieuw en speciaal voor mij! Het opent mijn ogen en wereld.

Solid opende met het atelier Paces Crafts een andere wereld voor mij en voor de mensen van Rampur. Het is niet zomaar productie….

Er is liefde.

Het is mijn leven.

En ik ben een andere vrouw geworden…

Gelukkig!!...

P3121744.JPG

Paces crafts is het atelier van Solid in India. Het geeft duurzame werkgelegenheid aan lokale wevers en arme vrouwen op het platteland van Ranchi. Door een eerlijk inkomen aan deze jonge vrouwen, vluchten ze minder naar grote steden op zoek naar een betere toekomst, maar waar ze vaak belanden in situaties van misbruik of extreme armoede. 

P3071520.JPG