Met het atelier ‘Paces’ van Solid gaan we mensenhandel tegen in Ranchi, India

Elk jaar worden in India 100 000 kinderen verhandeld. Zij komen terecht in slavernij of in de prostitutie. Trafikanten misleiden de arme families: ze bieden een opleiding aan en beloven jobs met een mooi inkomen.

Maar de kinderen komen in een hel terecht. Ze worden dagelijks mishandeld, krijgen nauwelijks eten en werken 15 uur per dag. Meisjes van 12 jaar worden gekidnapt en verkocht voor prostitutie.

Vooral sociaal achtergestelde, onderontwikkelde en ongeletterde mensen zijn geviseerd. Solid wil daar met Paces Crafts iets aan doen. Ons brei- en weefatelier geeft opleiding aan jonge mensen in Ranchi in India. Eens afgestudeerd, kunnen de jongeren bij PacesCrafts aan het werk tegen een eerlijk loon.

Als u dit soort projecten van Solid steunt, krijgen we die afschuwelijke mensenhandel uiteindelijk wel de wereld uit!

Solid_India_Paces_TegenMensenhandel.jpg

Together with Solid’s workshop Paces we fight against human trafficking in Ranchi, India

In India every year 100000 children are being sold. They end up in slavery or prostitution.

Traffickers mislead the poor families : they offer an education and promise jobs with a nice income. But the children end up in hell. Every day, they are being abused. They hardly get anything to eat and work 15 hours a day. Girls of merely 12 years old are being kidnapped and sold for prostitution.

Especially socially disadvantaged, underdeveloped and illiterate people are being targeted.

With Paces Crafts, Solids’s workshop in India, we want to do something about this. Our knitting and weaving workshop gives education to young people in Ranchi, India. Once graduated they can start working for Paces Crafts and earn a fair wage. If you all support such projects, we will beat this horrendous human trafficking!