Emma, Bernardo, Maud, Lore & Philipp @ Montefino

SolidPeru_Afd_Studenten_Montefino (2).jpg

Follow us on Instagram & become fan on Facebook

Emma: "Every day I feel more and more at home in Montefino. I had never expect to learn so much from the farm!"

Bernardo: "I feel at home in Peru, happy that I can contribute so much by myself"

Maud: "Producing cheese has been my dream since being a toddler. Now, my dreem comes true: finally realized!"

Lore: "Happy to be able to put “bio-engineer knowledge” into practice – finally! - and to improvise with limited resources"

Philipp: "Marvelous people!"

Academics for Development (AFD) is a Belgian non-profit organisation that gives students the opportunity to have a social impact in the Global South. AFD Solid Peru is a team of 6 students from different faculties of the KU Leuven. For the past year they have been working in cooperation with the Montefino farm in Ayacucho, Peru, to improve its resource management and make it an agrotouristic destination. In mid-July 5 of them left for Peru to implement their project together with the local farmers. In the first weeks their goal was to get to know the farm and region, as well as to make the necessary preparations for the project. The main objective for natural resource management is to make a pilot scale biodigester which would produce natural gas from animal dung. This system needs to be kept within a certain temperature range, so the team has started building a dedicated building for it out of adobe. The agrotourism aspect required a thorough inspection of the farm, as well as interviews with the workers, to come up with potential improvements. Their first activity was to provide proper signage for the farm so that both tourists and visiting students can easily find their way around the farm. Other small improvements include the installation of toilet seats, soap, a radio for the kitchen and renovating the local sports field. Their next goal is to improve the marketing of the farm, both through the internet and through cooperation with local tour operators. Currently they are designing flyers and travel programs that include the farm. In this way, Montefino should become more accessible online and in person.

Emma: “Elke dag voel ik me meer thuis in Montefino, nooit verwacht zoveel bij te leren van de boerderij!.”
Bernardo: “Ik voel me wel thuis in Peru, blij dat ik zelf zoveel kan bijdragen”
Maud: “Kaas maken mijn droom van kleins af aan, eindelijk waargemaakt!”
Lore: “Zalig om eindelijk de bioingenieur kennis in praktijk te kunnen omzetten en te improviseren met beperkte middelen”
Philipp: “Marvelous people!”

 

SolidPeru_Afd_Studenten_Montefino (5).jpg

Academics for Development (AFD) is een Belgische non-profit organisatie die studenten de mogelijkheid geeft om een sociale impact te hebben in het zuidelijke halfrond. AFD Solid Peru is een groep van 6 studenten uit verschillende faculteiten van de KULeuven, die het voorbije academiejaar hebben samengewerkt met de boerderij Montefino in Ayacucho, Perú. Het doel was het beheer van de natuurlijke grondstoffen verbeteren en de inkomsten uitbreiden en diversifiëren door agrotoerisme te implementeren. Begin juli 2018 vertrokken 5 groepsleden naar Perú voor de implementatie van het project in nauwe samenwerking met de lokale medewerkers. In de eerste weken was het doel de boerderij en regio te leren kennen en de nodige voorbereidingen te doen voor het project.

Het hoofddoel voor het grondstoffenbeheer is een pilootschaal biodigestor die biogas produceert uit koeienmest. Aangezien het systeem warmte nodig heeft opdat de bacteriën biogas zouden produceren, werd een traditioneel adobe huisje gebouwd voor warmte en isolatie.

Voor het agrotoerisme aspect was een grondige inspectie van de boerderij nodig en overleg met de werknemers om potentiële verbeteringen aan te brengen. Als eerste werden een degelijke signalisatie bewerkstelligen zodat toeristen en leerlingen op educatieve uitstap makkelijk hun weg kunnen vinden op de boerderij. Andere kleine verbeteringen waren het installeren van toiletbrillen, zeep en handenontsmetting in de toiletten, een radio voor de keuken en het renoveren van de sportveldjes. Het volgende doel is de marketing zowel online als in samenwerking met lokale reisbureaus. Momenteel is de groep bezig met het ontwerp van flyers en activiteitenpakketten voor op de boerderij. Zo wordt Montefino meer zichtbaar online en in de regio.