Meet the volunteers: Eman & Katrien

“We have been here for almost three weeks and we’re still surprised every day. Our host family has become our second family and we are completely settled in Kenya with Hadithi.

Together with Mercy and Aggie we went to see the women groups several times and every time we are looking with our eyes wide open at the beautiful baskets. So many colours!

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (2).jpeg

Every time we arrive at a group, the women make a special sound, they dance and they sing. They do so to show how happy and grateful they are that we come.

Some groups have a shelter against the heat and the rains, but most do not. Thanks to Solid Crafts they are building a kind of house in a few places. They can store baskets, hold meetings and shelter in bad weather in those places.

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (3).jpeg

They make everything themselves to build the house. The bricks are made from scratch, just like the cement, the foundations and the tiles. It’s really nice to see! They just started so hopefully it will be ready before the rainy season.

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (8).jpeg

We have already participated in a workshop where a new group of women was taught how to weave. We have tried it ourselves and it was much harder than expected! We admire the women because they make such beautiful baskets every time. The other times we bought baskets and we always had more than 200 baskets in 1 car! The secret is to puzzle and stack well .

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (4).jpeg

Hadithi means ‘story’ in Swahili. You can take this very literally because ever woman who is weaving baskets has a story to tell. We visited some women who wanted to share their story with us. So we went to Levina, she lives with her mother, son and handicapped daughter. The daughter is 4 years old and paralyzed on her left side. Due to the limitation of the daughter, the mother cannot work: Hadithi is her only hope and future.

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (5).jpeg

Thanks to the weaving of the baskets she still earns money. But she needs that money for food and then there is hardly any money left to go with her daughter to the therapy or to pay for the school of her eldest son. The more baskets she can sell, the greater the possibility to go to therapy with her daughter and to let her son go to school.

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (6).jpeg

We have visited another family of a mother and daughter. The daughter is 24 years old and completely paralyzed. She cannot talk, understands nothing and cannot move. The mother has to stay home all the time to take care of the daughter. So in this family as well, weaving baskets is the only solution and hope. Sometimes the mother goes to the meeting place to sell her baskets and then she locks the house so that nobody can go to the daughter. She does this to protect her.

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (10).jpeg

That is how we found her, locked up and alone in the house. It was very touching and emotional. But we realize that this is the only solution for her and her mum. Without weaving the baskets, Hadithi and Solid, they simply would have no future.

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (11).jpeg

Another woman was bitten by a snake in her hand and therefore could only use her thumb and forefinger. That meant she couldn’t find more work anywhere, but her great motivation helped her to weave her baskets. And that works!

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (14).jpeg

Besides Mercy and Aggie from the team on site, there is also Kate. She always stays on the spot and can usually be found in the large container full of baskets.

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (15).jpeg

Of course there is also Lore! Together with Lore we started with our ‘little project’: finding new colours for the baskets by mixing and experimenting with techniques to colour the sisal. Very interesting and challenging. The first few days it took us some time to find our way in the local ‘structure’, but now our tactics and we are doing very well!

In addition to having fun within Hadithi, we have already found our way into the African culture and the beauty of Kenya. We have seen elephants, visited a real gospel church, went swimming with the whole family, attended a big birthday party, learned Swahili and so many other little moments that are forever in our memories. Because Kenya is truly a beautiful country! The project with the Hadithi baskets that Solid supports is blissful! And the people are unforgettable!

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (21).jpeg

We have found our place here and enjoy our time more than we could ever imagine.”

 

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (23).jpeg

“We zijn hier bijna drie weken en we vallen nog steeds van de ene verbazing in de andere. Ons gastgezin is onze tweede familie geworden en we zijn helemaal gesetteld in Kenia bij Hadithi.

Samen met Mercy en Aggie zijn we al enkele keren mee naar vrouwen groepen gaan kijken en elke keer staan we met onze ogen open te kijken naar de prachtige manden. Zoveel kleuren!

Telkens als we aankomen bij een groep maken de vrouwen een speciaal geluid, dansen en zingen ze. Dat doen ze om te tonen hoe blij en dankbaar ze zijn dat wij komen.

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (28).jpeg

Sommige groepen hebben een schuilplaats tegen de warmte en hitte of tegen de regens, maar de meesten niet. Dankzij Solid Crafts zijn ze op een paar plaatsen een soort van huisje aan het bouwen. Daar kunnen ze dan manden kunnen bewaren, meetings kunnen houden en bij slecht weer kunnen schuilen.

Ze maken echt alles zelf voor het bouwen van het huis. De bakstenen worden zelf gemaakt net zoals het cement, de funderingen en tegels, cool om te zien! Ze zijn er volop mee bezig dus hopelijk is het klaar voor het regenseizoen.

We hebben al een workshop meegedaan waar een nieuwe groep vrouwen werd aangeleerd hoe ze moeten weven. Wij hebben het ook zelf geprobeerd en het was veel moeilijker dan verwacht! Chapeau hoe de vrouwen telkens zo’n mooie manden tevoorschijn toveren. De andere keren zijn we manden gaan kopen en telkens hadden we meer dan 200 manden mee in 1 auto! De kunst is om goed te puzzelen en stapelen .

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (39).jpeg

Hadithi betekent ‘verhaal’ in het Swahili. Dit mag je ook heel letterlijk nemen want elke vrouw die manden weeft heeft een verhaal te vertellen. We zijn op bezoek gegaan bij enkele vrouwen die hun verhaal met ons wilden delen. Zo zijn we bij Levina geweest zij woont samen met haar moeder, zoon en gehandicapt dochtertje. De dochter is 4 jaar en verlamd aan de linkerkant. Door de beperking van de dochter kan de mama niet gaan werken: Hadithi is haar enige hoop en haar toekomst.

Solid_Kenya_Hadithi_EmanKatrien_FotosBijVerhaal (44).jpeg

Dankzij het weven van de manden verdient ze toch nog geld. Maar dat geld heeft ze nodig voor eten en dan blijft er amper geld over om met haar dochter naar de therapie te gaan of om de school van haar oudste zoon te betalen. Hoe meer manden ze kan verkopen, des te groter de mogelijkheid om toch met haar dochtertje naar therapie te gaan en haar zoon school te laten lopen.

We hebben nog een gezin bezocht van moeder en dochter. De dochter is 24 jaar en volledig verlamd. Ze kan niet praten, verstaat niets en kan zich niet verplaatsen. De moeder moet altijd thuis blijven om te zorgen voor de dochter. Dus ook in dit gezin is het weven van manden de enige oplossing en hoop. Soms gaat de mama naar de verzamelplaats om haar manden te verkopen en dan doet ze het huis op slot zodat er niemand aan de dochter kan. Ze doet dit om haar te beschermen.

Zo hebben wij haar ook gevonden, opgesloten en alleen in het huis. Het was heel pakkend en emotioneel. Maar we beseffen dat dit de enige oplossing is voor haar en haar mama. Zonder het manden weven, Hadithi en Solid hadden zij gewoon géén toekomst.

Een andere vrouw was gebeten door een slang in haar hand en kon daardoor enkel nog maar haar duim en wijsvinger gebruiken. Daardoor kon ze ook nergens meer werk vinden, maar haar grote motivatie helpt haar manden te weven. En dat lukt!

Naast Mercy en Aggie van het team ter plaatse, is er ook nog Kate. Zij blijft altijd in ter plaatse en is meestal te vinden in de grote container vol met mandjes.

Uiteraard hebben we ook nog Lore! Samen met Lore zijn we begonnen met ons ‘projectje’. Namelijk het vinden van nieuwe kleuren voor de manden door middel van te mixen en te experimenteren met technieken om de sisal te kleuren. Heel interessant en uitdagend. De eerste dagen kostte het ons even moeite om onze weg te vinden in de lokale ‘structuur’, maar nu hebben we onze tactiek gevonden en lukt het enorm goed!

Naast ons amuseren binnen Hadithi hebben we ook al goed onze weg gevonden in de Afrikaanse cultuur en het mooie van Kenia. We hebben al olifanten gezien, naar een echte gospel kerk geweest, gaan zwemmen met de hele familie, een groot verjaardagsfeest meegemaakt, Swahili geleerd en nog zoveel andere kleine momenten die voor altijd in onze herinneringen zitten. Want Kenia is echt een prachtig land! Het project met de Hadithi manden wat Solid steunt is zalig! En de mensen onvergetelijk!

We hebben ons plekje gevonden en genieten er harder van dan we ooit hadden kunnen inbeelden.