Welkom op de website van SOLID

 
solid alg.jpg
 

Solid is een krachtenbundeling tussen verschillende organisaties.

We helpen mensen in het Zuiden om zelf hun leven in handen te nemen, om zo hulp op termijn overbodig te maken. Samen met sociale organisaties lanceren we duurzame ondernemingen op mensenmaat die commercieel rendabel zijn.

Dit samenspel tussen een commerciële en een sociale organisatie noemen we een hybride model. Het model passen we toe op 2 domeinen: 

SOLID CRAFTS & SOLID AGRICULTURE

Solid Crafts ontwikkelt en begeleidt duurzame handwerkateliers waar kansarmen op een eerlijke manier tewerkgesteld worden en waar de focus ligt op hoogkwalitatieve grondstoffen en authentieke ambachten. De winst die hieruit voortvloeit, investeert Solid crafts in sociale projecten: opvang van tienermoeders, ondersteuning van gevluchte en misbruikte kinderen… 

Solid Agriculture zet in op duurzame landbouwprojecten in Ayacucho, Peru zodat de boerenfamilies op eigen benen kunnen staan. Met respect voor mens en milieu. De winst die hieruit voortvloeit, investeert Solid agriculture in sociale projecten op het platteland: vorming van jongeren in ruraal ondernemerschap, samenwerking met arme boeren-families,…

Dit alles gebeurt met bijzondere aandacht voor persoonlijke sociale ontwikkeling en bewustwording van de eigen kracht.

Een win-win verhaal waar iedereen beter van wordt!