Solid agriculture zet in op duurzame landbouwprojecten in Ayacucho, Peru zodat de boerenfamilies op eigen benen kunnen staan.

Met respect voor mens en milieu. De winst die hieruit voortvloeit, investeert Solid agriculture in sociale projecten op het platteland: vorming van jongeren in ruraal ondernemerschap, samenwerking met arme boerenfamilies,… Dit alles gebeurt met bijzondere aandacht voor persoonlijke sociale ontwikkeling en bewustwording van de eigen kracht. Een win-win verhaal waar iedereen beter van wordt!

Solid agriculture werkt volgens het hybride model van Solid. Samen met sociale organisaties lanceren we bedrijven die commercieel rendabel zijn én oog hebben voor alle menselijke aspecten. Solid helpt mensen in het Zuiden om zelf hun leven in handen te nemen. Zo maken we op termijn hulp overbodig.

Binnen Solid Agriculture heb je Solid Food en Solid Farm als bedrijven op mensenmaat die commercieel rendabel moeten zijn. Om verder in zichzelf te investeren. Maar ook om de louter sociale landbouwprojecten te ondersteunen. Dit gaat over 1) Familias Saludables, oftewel ‘gezonde families’ en 2) de opleiding Jovem voor jongeren.

Solid Food Peru: Landbouwtechnische en commerciële ondersteuning

Solid Food Peru geeft opleidingen over landbouwkundige en commerciële kwesties aan vele landbouwers en hun gezinnen. Voornamelijk over de teelt van biologische quinoa. Er wordt ook geïnvesteerd in onderzoek naar vergeten, maar zeer waardevolle Andes – ‘granen’ zoals cañihua, kiwicha en andere Andes gewassen zoals tarwi.

Solid Food Peru commercialiseert onder meer al de quinoa van deze Ayacuchaanse boeren hier bij ons. Dit super gewas belandt dus op uw bord onder het label van andere spelers. Dan wel, onder een eigen vlag ‘Solid Food’. Op de verpakking leest u ook het verhaal. Met elke hap die u eet, helpt u de lokale boeren verder.

 

Solid farm: Boerderij als rolmodel                                             

Avelac is een modelboerderij en opleidings-instituut voor boeren met melkvee. Deze onderneming biedt een antwoordop de vraag naar kwaliteitsmelkvee en helpt om de veeteelt in Ayacucho te verbeteren. Ze wil koeien van een verbeterd ras tegen een eerlijke prijs verkopen aan de omliggende veeboeren. Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren, doet de organisatie ook een beroep op externe expertise. Echter, deze stal is meer dan louter een melkveestal. De boerderij breidt uit tot een échte geïntegreerde en duurzame hoeve: met verschillende dieren, zowel koeien, als varkens, cavia’s, alpaca’s, … als kaasproductie met de eigen geproduceerde melk, en verschillende organisch geteelde gewassen zoals quinoa, cañihua, kiwicha, tarwi, …